Klubfest februar 2014
Traditionen tro skal alle der skal fejres bunde en øl pr. dangrad. Børn drikker kun alkoholfri øl.

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |