Tidligere udsendte nyhedsbreve


1. indkaldelse til ordinær generalforsamling


1. indkaldelse til ordinær generalforsamling


Dagsorden for ordinær generalforsamling
i
Solrød Karate Klub


Mødet afholdes onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30 i Solrød Idrætscenter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger regnskab for 2017,
samt budget for 2018

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg ifølge vedtægterne

7. Eventuelt

I henhold til klubbens vedtægter pkt. 7 stk. 3. skal kandidater der ønsker at opstille til valg eller forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, være formanden i hænde, senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes, forslag optages i dagsordenen.


Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev kan du afmelde det her!

Solrød Karate Klub
2680 Solrød Strand | solrod@solrodkarate.dkSolrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |