Tidligere udsendte nyhedsbreve


2. indkaldelse til ordinær generalforsamling


2. indkaldelse til ordinær generalforsamling






Dagsorden for ordinær generalforsamling
i
Solrød Karate Klub


Mødet afholdes onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30 i Solrød Idrætscenter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger regnskab for 2017,
samt budget for 2018

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg ifølge vedtægterne:
1. Formand Jakob Bøge - ikke på valg

2. Næstformand Henrik Thomsen -
modtager genvalg
3. Kasserer Isabella Landmose - ikke på valg

4. Bestyrelsesmedlem 1 Brian Kunov - ikke på valg

5. Bestyrelsesmedlem 2 Rico Nielsen - modtager genvalg

6. Bestyrelsesmedlem 3 Talli Kurland -
modtager genvalg
7. Suppleant 1 Jesper Pasler -
modtager genvalg
8. Suppleant 2 Sussi Skov - opstilles

9. Suppleant 3 Claes Christensen - opstilles

10. Revisor og revisorsuppleant (1 år)

7. Eventuelt





Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev kan du afmelde det her!

Solrød Karate Klub
2680 Solrød Strand | solrod@solrodkarate.dk











Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |