Tidligere udsendte nyhedsbreve


Graduering 9. juni 2018


Graduering 9. juni 2018


Så er det ved at være tid til at tilmelde sig graduering.

Gradueringen bliver lørdag, den 9. juni 2018 i OJD Hallen, Lerbækvej 16. Forældre og pårørende er velkomne og kan være tilstede ved overrækkelse af grader.

Kyugraduering

Prisen for kyu-graduering er 200 kr., som skal afleveres til din instruktør, senest den 24. maj, sammen med dit karatepas.

Hvis du ikke kan den 9. juni, så tal med din instruktør om mulig dato for sygegraduering. Vi holder en i sommerferien og en i starten af august.

Hvis du ønsker at bestille et nyt bælte, bedes du give din instruktør besked om farve og længde sammen med din tilmelding.

Der bliver kun købt bælter til jer, der har bestilt. Bæltet kostet 50 kr og for at undgå misforståelser, skal det betales samtidig med bestilling.


Følgende skal du gøre:

Pas MED FOTO (limet fast) - sammen med 200 kr. (i lige penge - ikke mønter)

Afleveres snarest og senest den 24. maj til din instruktør.

Bestil bælte og medbring lige penge (50,- kr.) for det også.

Dangraduering Dem, der skal til dangraduering, skal også senest 24. maj have indleveret udfyldt gradueringsformular, indbetalt 500 kr. for gradueringen og afleveret dit karatepas.


Anskaffelse af sort bælte, skal du selv stå for - ovennævnte gælder kun for øvrige bælter.Tidsplan Nærmere tidsplan for graduering følger ugen før gradueringen via nyhedsbrev, på hjemmesiden og Facebook, men vi starter med dangraduering kl 8.30 og derefter minikarate.

Har du nogle spørgsmål, så spørg din instruktør.


Osu Søren


Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev kan du afmelde det her!

Solrød Karate Klub
2680 Solrød Strand | solrod@solrodkarate.dkSolrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |