Karate Association Denmark

I daglig tale KAD, blev dannet i 2009 som en selvstændig styrelse med det formål at give mulighed for at deltage i internationale stævner arrangeret af WUKF.
Foreningens formål er at være samlingspunkt for karateklubber og enkeltindivider, der udøver karate i Danmark, samt at kunne tilbyde gradueringer med udgangspunkt i de enkelte klubbers gradueringspensum. Organisationen skal fremme venskab på tværs af stilarter og klubber. Foreningens formål er ligeledes at gøre det muligt for karate-udøvere (i) at stille op til internationale turneringer under WUKF med det danske WUKF-landshold, samt (ii) at få registreret deres dan-grader i WUKF (gælder kun for medlemmer der er gradueret under eller godkendt af KAD).
 
Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |