Ændringsforslag til klubbens vedtægter på generalforsamling mandag den 18. marts 2019

Nyt punkt i vedtægterne:

Pkt. 2a.   Sociale medier, ophavsret og diskrimination m.v.

I fora på sociale medier og lignende offentlige fora kontrolleret af Solrød Karate Klub, må medlemmer ikke dele ophavsretligt beskyttet materiale uden fornøden rettighedsklarering eller i øvrigt dele materiale eller ytringer, der er ulovlige, krænkende (eksempelvis racistisk, sexistisk eller lignende), eller væsentligt i strid med Solrød Karate Klubs værdier som disse fremgår af vedtægterne. Tilsvarende gælder, at medlemmer ej heller andre steder må dele, offentliggøre eller fremsætte sådant materiale eller ytringer på en måde så det fremstår som om det er Solrød Karate Klub der fremsætter, deler eller støtter op om sådant materiale eller sådanne ytringer.

Pkt. 11.   Bestyrelse - valg.

 

Stk.1:   Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer, der er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Cheftræneren repræsenterer dog klubben i alle sportslige forhold 

           De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Ændres til:


Stk.1:   Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, der er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Cheftræneren repræsenterer dog klubben i alle sportslige forhold 

           De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.


og 


Stk. 2:  Alle bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at Formand, Kassere og bestyrelsesmedlem 1 er på valg på ulige år og Næstformand samt bestyrelsesmedlem 2 og bestyrelsesmedlem 3 er på valg på lige år. Endvidere vælges hvert år 1., 2. og 3. suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.


Ændres til:


Stk. 2:  Alle bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at Formand, Kassere og bestyrelsesmedlem 1 er på valg på ulige år og Næstformand samt bestyrelsesmedlem 2 og bestyrelsesmedlem 3 er på valg på lige år. Endvidere vælges hvert år 1., 2. og 3. suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.
Den af bestyrelsen udpegede cheftræner har en fast plads i bestyrelsen og er således ikke på valg.

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |