2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Solrød Karate Klub, mandag den 18. marts 2019 kl. 20:00


Generalforsamlingen afholdes i første mødelokale på venstre hånd, ad balkonen i hal C i Solrød Idræts Center.


Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Kassereren forelægger regnskab for 2018 samt budget for 20194. Fastlæggelse af kontingent

Nuværende kontingent:

Aktive medlemmer                               kr. 900.-

Minikarate                                           kr. 450,-

Passivt medlemskab                             kr. 150.-

Gradueringsmedlemsskab                     kr.  50.-


Foreslås ændret til:

Aktive medlemmer                               kr. 975.-

Minikarate                                           kr. 475,-

Motionshold:   kr. 300,-

Passivt medlemskab                             kr. 150.-

Gradueringsmedlemsskab                     kr.  50.-


5. Behandling af indkomne forslag
Der er 3 forslag til ændringer i vedtægterne, som kan ses her


6. Valg ifølge vedtægterne


1. Formand Jakob Bøge - modtager genvalg

2. Næstformand Henrik Thomsen - ikke på valg

3. Kasserer Isabella Landmose - modtager genvalg

4. Bestyrelsesmedlem 1 Brian Kunov - modtager genvalg 

5. Bestyrelsesmedlem 2 Rico Nielsen - ikke på valg

6. Bestyrelsesmedlem 3 Talli Kurland - ikke på valg

7. Suppleant 1 Jesper Pasler - modtager genvalg 

8. Suppleant 2 Sussi Skov - modtager genvalg

9. Suppleant 3 Claes Christensen - modtager genvalg 

10. Revisor og revisorsuppleant (1 år)


7. Eventuelt 
Med venlig hilsen Jakob Bøge

Formand, solrød Karate Klub

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |