Nyheder

Ændringer i bestyrelsen


20. marts 2017

Onsdag den 8. marts 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i klubben. Formand Morten Johansen og kasserer Christina Lauridsen havde begge meddelt, at de ikke ønskede at genopstille.

 

Isabella Landmose blev valgt som ny kasserer og Jakob Bøge blev valgt som ny formand.

 

Bestyrelsen vil gerne give en stor tak til både Morten og Christina for mange års fantastisk indsats! Det blev enstemmigt vedtaget at udnævne Morten Johansen til æresmedlem i Solrød Karate Klub efter at have været ankerpunkt i en stor udvikling af klubben igennem sine 16 år som formand.

 

På bestyrelsens vegne,

Jakob Bøge

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |