Præsentation af bestyrelsen
Onsdag den 7. marts 2018, afholdt Solrød Karate Klub ordinær generalforsamling. Her præsenteres de genvalgte og nyvalgte til bestyrelsen, samt chefinstruktøren. 


Formand: Jakob Bøge
Beskæftigelse:  
Formand Jakob startede på begynderholdet i klubben i august 2007 sammen med sin søn Matthias. I december 2011 bestod han til shodan og er i dag gradueret 3. dan (sandan). To af Jakobs børn Matthias og Emilie er også gradueret til dan i klubben. 

Jakob blev i marts 2017 valgt til formand efter den daværende formand Morten Johansen trak sig til den ordinære generalforsamling.


Næstformand: Henrik Thomsen
Beskæftigelse: Divisionschef i ingeniør handelsselskab
Henrik eller "Jern Henrik" som han også bliver kaldt, startede på klubbens begynderhold i 1998 og blev gradueret dan i 2003. Han er i dag 3. dan (sandan).

Henrik har ikke tidligere været involveret i bestyrelsens arbejde, men har alle årene givet en hånd med når der var brug for det ved klubfester og når klubben har arrangeret stævner. Henrik blev valgt til næstformand ved generalforsamlingen marts 2015.


Kasserer: Isabella Landmose
Beskæftigelse: 

Isabella har haft børn i klubben siden 2008 og var selv startet på begynderholdet i januar 2015. Det blev kun til den orange bælte, men sønnen Emil er til gengæld gradueret dan i klubben. Isabella blev valgt ind i bestyrelsen som kasserer ved den ordinære generalforsamling i marts 2017 og afløste dermed den tidligere kasserer Christina Suhr Lauridsen


Bestyrelsesmedlem: Brian Kunov Petersen
Beskæftigelse: QA/QC ved Force Technology


Brian startede sammen med sine to døtre på begynderholdet i august 2006. Brian blev dan i december 2010, samtidig med datteren Emma. Brians kone Sanne er også gradueret dan i klubben. Han har også bestået klubbens instruktørprøve og har været instruktør på flere kyuhold i de senere år.

Efter flere år som aktiv Solrød No Kachi medlem, blev Brian valgt til bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling i september 2012. Bestyrelsesmedlem: Rico Nielsen
Beskæftigelse: Chefoptiker hos Louis Nielsen
Rico startede også sammen med sin søn Philip i foråret 2006 og de bestod begge til dan i juni 2011. Ricos kone Pia og sønnerne Oliver og André er også gradueret dan i klubben. Rico har i de senere år været meget aktiv støtte til sine sønner, når de har været på rejse med KAD til udlandet.

Rico blev valgt til bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i marts 2014.Bestyrelsesmedlem: Talli Kurland
Beskæftigelse: Lidt af hvertTalli startede sammen med sin datter på begynderholdet i 2001, bestod til dan i marts 2006 og er nu gradueret 3. dan (sandan). Talli havde en kortvarig karriere som instruktør, men skiftende arbejdstider har gjort, at hun nu koncentrerer sig om sin egen træning og stævner i ind- og udland.

Talli blev ved generalforsamlingen i 2009 valgt som bestyrelsesmedlem efter at have været suppleant i flere år. Samtidig med bestyrelsesposten er hun også formand for støtteforeningen Solrød No Kachi. Talli er altid hjælpsom til at give en hånd med ved kødgryderne, når vi skal holde fest eller ved klublejr.


1. suppleant til bestyrelsen: Jesper Pasler
Beskæftigelse: Projektchef hos Brdr. AO Johansen A/SJesper startede i klubben i 2004 på begynderholdet. Han blev 1. dan i 2008 og er nu 2. dan (nidan). Jesper har i flere år været instruktør i klubben og har også i en årrække deltaget på klubbens masterhold, som rejser rundt i verden til stævner.

Jesper blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamlingen marts 2015


2. suppleant til bestyrelsen: Sussi Skov
Beskæftigelse: 
Sussi blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamlingen marts 2018


3. suppleant til bestyrelsen: Claes Christensen
Beskæftigelse: AdvokatClaes blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamlingen marts 2018.Chefinstruktør: Søren Helsted
Beskæftigelse: VP hos EGSørens karatekarriere startede i 1975 i Greve Budo Klub. Efter at have trænet i Solrød et lille stykke tid i midten af halvfemserne, blev han rigtig medlem af klubben i 2001. Han genoptog hurtigt sin instruktørgerning og blev i 2004 chefinstruktør i klubben. Sørens kone Hanna og børnene Line og Laura er alle gradueret dan i klubben. Søren selv er gradueret 7. dan (Shichidan). 

Søren har både været bestyrelsesmedlem og næstformand i klubben og har haft tillidsposter i diverse karateforbund. Søren er vicepresident verdensforbundet WUKF. Søren er Generalsekretær i United Karate of Denmark og varetager også rollen som sportschef og landsholdstræner. I klubben underviser Søren både på traditionelle hold og er ansvarlig for klubbens elitekata. Herudover er Søren stadig selv konkurrenceaktiv, og har vundet flere tittelmesterskaber herunder, europamester, asiatisk og østeuropæisk mester i WUKF samt verdensmester i WSKU i master kata
. 

Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |