Traditionelle Karate træning

Den traditionelle Karate-træning har tre dicipliner:

Kihon er basistræning, hvor alle former for teknik (stød, slag, parader og
spark) trænes gentagende gange, for at opnå præcision, koncentration, rytme, koordination, muskelstyrke og kondition.

Kata er figurøvelser, hvor alle former for teknik, der trænes i kihon sættes sammen i serier, i en bestemt rækkefølge. Teknikkerne udføres som tænkte kampsituationer, hvor udøveren kæmper mod flere modstandere.

Kumite er den egentlige kamp. Udøveren skal kunne anvende sin teknik til både forsvar, angreb og undvigelse. Træningen deles op i forskellige niveauer, hvor sidste stadie er fri kamp, hvor udøverne kæmper mod hinanden. Alle angreb markeres på modstanderen, dvs. ingen hård kontakt til træning.

Karate som det blev trænet i 1930.

I Solrød Karate Klub har vi også indført selvforsvar, med holdegreb, benfejninger og frigørelser som en del af pensummet.
Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |