UKDK søger frivillige til EM i Odense

Som de fleste har erfaret, arrangerer UKDK – WUKF Europamesterskaber i Fyns Arena Odense i uge 43 i år. Disse mesterskaber bliver hverken arrangeret eller afholdt af sig selv. Projektet har været i gang med planlægning siden siden april måned sidste år. I projektets styregruppe er Solrød Karate Klub repræsenteret af Søren Helsted og Morten Johansen.

For at mesterskaberne kan blive en succes, skal vi have masser af frivillige. Odense leverer nok hovedparten af frivillige, men vi håber, at Solrøds medlemmer melder sig, hvis I er interesseret.

Der er stilles dog visse betingelser:

- Du skal være fyldt 15 år
- Du må ikke være deltager i stævnet samtidig med, at du er frivillig
- Du skal minimum kunne være der en hel stævnedag
- At kan kommunikere på engelsk vil være en fordel ved de fleste opgaver

Klubben holder en orienteringsaften i maj* måned for de, som er interesserede. I vil høre nærmere snart.

På mødet vil vi orientere om stævnet og hvilke opgaver, der er som frivillig.

Vi kan på forhånd røbe så meget, at der vil være en attraktiv model til "omkostningsdækning" samtidig med, at der vil være en god funding til klubbens konkurrencehold ved dette arbejde.

Meld gerne tilbage hurtigt, hvis du kunne være interesseret og gerne med navne på dem, der kan hjælpe, evt. områder, hvor du gerne vil hjælpe til og evt. hvor mange dage du vil kunne sætte af.

Vi indkalder som sagt til informationsmøde, når vi lige har overblik over, hvor mange, der kan give en hånd med. Forhåndstilmelding er helt uforpligtende.

Venlig hilsen
Søren Helsted og Morten Johansen

*= ændret i forhold til første udgaveNavnTelefon/mobilE-mailTilknytning til Solrød Karate Klub
aktivt medlem

passivt medlem

familie

andet


Evt. besked
Hvis du har ønsker om særlige områder eller hvis du ved hvilke dage du kan.


Gengiv koden herunder (sikkerhedstjek)


Solrød Karate Klub  |  2680 Solrød Strand  |